Interpretacjach przepisów podatkowychInterpretacjach przepisów podatkowych. Zbilansowana Karta Wyników definicja. Artykuł jest przeznaczony dla: członków czym się różni audyt wewnętrzny od kontroli wewnętrznej zarządów spółek prawa handlowego dodatkowo spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by ograniczyć jego wady i wydobyć z niego jak najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej informacji teoretycznej, mocno akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny napór zostanie umiejscowiony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego kto przeprowadza audyt wewnętrzny do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na różnych poziomach zarządzania), w jaki sposób również na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, w taki sposób by przynosiły one jakże największe korzyści dla firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach. Wprowadzenie wyobrażenie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, które można zaimplementować u budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, projekt narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, myśl narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny dodatkowo wewnętrzny (definicja, impuls narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, inicjatywa narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne sposoby radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego dla pracowników opartego na budżetowaniu dodatkowo powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych przez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Najnowsze artykuły:

Top