Finanse publiczne w 2020 roku i co to i Wskaźniki giełdoweFinanse publiczne w 2020 roku i finanse publiczne co to co to i Wskaźniki giełdowe C/WKS. Autorem artykułu jest konsultant gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od ponad lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze dla wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii i finansów. Wyszkolił przedtem co najmniej nieco tysięcy osób. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Jest autorem licznych publikacji książkowej branżowych także książek, w tym m.in. Podstawy finansów i rachunkowości, Finanse publiczne w 2020 roku i ćwiczenia. Publikacja dla menedżerów, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Praktyczne zastosowanie z biznesie, Planowanie i ocena opłacalności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. Jest również współautorem książki: Finanse przedsiębiorstw w erze globalnego ryzyka, prowadzi bloga. Artykuł internetowy dla właścicieli i zarządów przedsiębiorstw, analitycy finansowi, przedstawiciele działów ryzyka kredytowego, controllerzy finansowi, dyrektorzy finansowi. Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości dodatkowo według międzynarodowych standardów (IFRS), uzyskiwania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy narzędzia służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wspólnie z oceną za poziom wskaźników finansowych, jak i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej i Finanse publiczne w 2020 roku i badania naukowe : rozkład pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki co to są finanse publiczne zyskowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie także (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego utensylia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa opierając się na analizy finansowej. Budowa sprzęt oceny ryzyka (rating) danego przedsiębiorstwa w oparciu scoringu. Test narzędzia na kilku przykładach.

Komentarze: 1


noavatar.png
Łukasz Węgrzynowski sędzia 2020-04-30

Od razu będę sprzęgał rss feed, ponieważ nie mogę znaleźć hiperłącza subskrypcji poczty elektronicznej lub biuletynu. Czy masz jakieś? Proszę pozwolić mi zrozumieć, że mogę zapisać się. Dzięki.

Najnowsze artykuły:

Top